O škole

Prázdniny už končia - hurá do školy!

Nastupuje sa 5.9.2016!

 


Čo už bolo

23.6. - Výlet 6. ročník
22.6. - Konkurz do Mútňanky
13.6. - Výlet 2. ročník
9.6. - Výlet 7. ročník
8.6. - Výlet 5. ročník
7.6. - Výlet za tetrapaky
7.6. - Fotograf
6.6. - Mudroš - okres
5.6. - Deň tanca - Vavrečka
3.6. - Mudráčik (šk. kolo)
3.6. - Výlet 1. ročník
2.6. - Talentárium - spev
2.6. - Výlet 8. ročník
2.6. - Čítajme si
1.6. - Deň detí
31.5. - Konzultačné hodiny 4.-9. ročník
20.5. - Euráčik - okres
18.5. - Talentárium - súťaž v moderovaní
17.5. - Šk. výlet -9. ročník
17.5. - Biologická olympiáda - kraj
13.5. - Štúrov Zvolen
11.5. - Slávik Slovenska - okres
10.5. - Bilogická olympiáda
8.5. - Deň matiek
5.5. - Predškoláci pri ôsmakoch
28.4. - Talentárium (dramatická súťaž)
28.4. - Burza kníh
27.-28.4 - Čo vieš o hviezdach (kraj)
22.4. - Let´s sing
20.-22.4.- Biologická olympiáda - Slovensko
21.4. - 3/4 ročná klasifikačná porada
19.4. - Metodický deň z MAT
18.4. - Predškoláci pri prváčikoch
11.-16.4. - Škola prírody pre 3. ročník
15.4. - Deň narcisov
8.4. - Orava má talent - kasting
7.4. - Čo vieš o hviezdach - región
5.4. - Matematická olympiáda - okres
marec - Tehlička
30.3. - Hviezdoslavov Kubín - okres
22.3. - Slávik Slovenska (školské kolo)
21.3. - Klokanko
17.3. - Biologická olympiáda - kraj
16.3. - Florbal žiakov ZŠ - kvalifikácia na kraj
14.3. - Florbal žiakov ZŠ (okres)
11.3. - Noc s knihou
9.3. - Florbal žiačky (regionálne kolo)
7.3. - Fotografovanie žiakov - portréty
26.2. - Vybíjaná (obvodné kolo)
17.2. - Rozprávkové vretienko (škol. kolo)
16.2. - Florbal dievčatá (okresné kolo)
9.2. - Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
4.2. - Olympiáda z GEO (okresné kolo)
3.2. - Biologická olympiáda (okresné kolo)
10.12. - Testy profesijnej orientácie
10.12. - Olympiáda zo SJL
8.-9.12.- Pytagoriáda - školské kolo
7.8. - Boj proti AIDS
25.11. - Testovanie 5
Florbal staršie žiačky - kraj
18.11. - Streľba zo vzduchovky
11.-13. - i Bobor
9.11. - Exkurzia 6. ročník
4.11. - Florbal staršie žiačky - okres
4.11. - Generálna skúška T-5
3.11. - Florbal starší žiaci - okres
27.10. - Vystúpenie pre dôchodcov
27.10. - Florbal mladších žiakov
21.10. - Zvedavý sloník (divadlo v Žiline)
15.10. - Plenárne a triedne rodičovské združenie
15.10. - Malý futbal st. žiačky (obvodné kolo)
9.10. - Malý futbal ml. žiaci
8.10. - Malý futbal mladšie žiačky
6.10. - Exkurzia 4. ročník
30.9. - Futbal žiaci
Exkurzia - Oravský podzámok
10.-11. - účelové cvičenie 5.-9. ročník

 

       
 
 
Hlavný výchovno-vzdelávací cieľ školy
 
Rozvíjať v žiakoch sebavedomie a hrdosť k svojmu regiónu. Snažiť sa o vytvorenie podmienok smerujúcich k tomu, aby každý žiak mal pošas svojho vzdelávania maximálny úžitok pre rozvoj vlastnej osobnosti, aby optimálne profitoval z toho, čo škola ponúka.
   
 
Organizácia vyučovania
 
Prázdniny 2015/16  
Názov Dátum Začiatok vyučovania
Jesenné prázdniny
od 29.10.2015
do 30.10.2015
2.11.2015 (pondelok)
 Vianočné prázdniny
od 23.12.2015
do7.1.2016
 8.1.2016 (piatok)
 Polročné prázdniny  1.2.2016  2.2.2016 (utorok)
 Jarné prázdniny
od 29.2.2016
do 4.3.2016
 7.3.2016 (pondelok)
 Veľkonočné prázdniny
od 24.3. 2016
do 29.3. 2016
 30.3. 2016 (streda)
 Letné prázdniny
od 1.7.2016
do 2.9.2016
 šk. rok 2016/17
sa začína 5.9.2016 (pondelok)
 
Organizázia vyučovacích hodín
 
Základná škola
Vyučovacia hod.
Začiatok
Koniec
1. hodina
od  7:45
do  8:30
2. hodina
od  8:40
do  9:25
3. hodina
od  9:40
do 10:25
4. hodina
od 10:35
do 11:20
5. hodina
od 11:30
do 12:15
6. hodina
od 12:20
do 13:05
7. hodina
od 13:35
do 14:20
 
Materská škola: 6:30 - 15:00
Školská jedáleň: 11:30 - 13:30
 
 
 
 
 

 

TOPlist